Ponad 30-osobowa grupa studentów z Chin przyjechała na Politechnikę Białostocką. W ramach umowy o podwójnym dyplomowaniu będą studiować budownictwo.

To kolejny etap realizacji, trwającej już od 2013 roku, współpracy Politechniki Białostockiej z Tianjin Chengjian University. Do tej pory na Wydziale Zarządzania oraz Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska gościliśmy pracowników TCU w roli profesorów wizytujących. Natomiast na chińskiej uczelni pracowało dwoje naukowców z Politechniki Białostockiej. Dzięki doświadczeniom zdobytym na partnerskich uczelniach oraz podczas wizyt roboczych, w marcu 2016 r. podpisano umowę o podwójnym dyplomowaniu dla kierunku budownictwo (o zawarciu umowy informowaliśmy 14 marca 2016 r., patrz relacja).

Grupa 34 studentów z Chin podejmie naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Ci z pierwszego stopnia pozostaną u nas przez rok – na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska zrealizują dwa semestry studiów. Natomiast z grupą studiującą na poziomie magisterskim pożegnamy się już latem – zrealizują u nas tylko jeden semestr – informuje dr inż. Beata Backiel-Brzozowska z WBiIŚ.

Wszystkie zajęcia, w których wezmą udział studenci z Tianjin prowadzone będą w języku angielskim. Plany studiów w języku angielskim są w ofercie naszego Wydziału od kilku lat. Z roku na rok rośnie też liczba osób studiujących w tym języku, czy to w ramach wymiany programu Erasmus+, czy uczelnianych umów międzynarodowych. Dodatkowo dla studentów z TCU, w porozumieniu ze stroną chińską, dobraliśmy jeszcze kilka przedmiotów, tak aby program kształcenia odpowiadał poziomowi 6-7 semestru kierunku budownictwo – wyjaśnia dr inż. Robert Ziółkowski z WBiIŚ.

 

 

Wydrukuj ten Post