Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC ogłosiło nabór wniosków o bezpłatny dostęp do najlepszych europejskich laboratoriów umożliwiających badania materiałów i biomateriałów.

Oprócz zapewnienia bezpłatnego dostępu do aparatury CERIC-ERIC pokryje też koszty podróży dwóch naukowców przeprowadzających eksperyment oraz publikacji wyników wybranych badań. Ośrodki badawcze CERIC-ERIC zapewnią także wsparcie merytoryczne i techniczne w czasie pomiarów.

Wnioski o dostęp do infrastruktury należy składać do 1 marca (pierwszy termin) oraz do 30 marca br. (drugi termin). Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się w serwisie internetowym CERIC-ERIC. Dodatkowe pytania należy kierować na adres useroffice@ceric-eric.eu.

Oferta CERIC-ERIC skierowana jest do naukowców z takich dziedzin jak: biologia, medycyna, farmakologia, biotechnologia, chemia, fizyka, elektronika, nanotechnologia, geologia, ochrona środowiska i inżynieria materiałowa. W ramach naboru można ubiegać się o dostęp do następujących ośrodków:

  • Włochy: Synchrotron Elettraelettra.trieste.it
  • Węgry: Budapesztańskie Centrum Neutronowebnc.hu
  • Chorwacja: Akceleratory Jonów – Instytut Ruđera Boškoviciairb.hr
  • Austria: Uniwersytet Techniczny w Grazu, Instytut Chemii Nieorganicznejac.tugraz.at
  • Czechy: Grupa Fizyki Powierzchni, Uniwersytet Karolaphysics.mff.cuni.cz
  • Rumunia: Laboratorium Struktur Atomowych i Wad Materiałów Zaawansowanych, Narodowy Instytut Fizyki Materiałów, infim.ro
  • Słowenia: Słoweńskie Centrum Magnetycznego Rezonansu Jądrowego, Narodowy Instytut Chemiislonmr.si.

Skrócony opis technik i aparatury, którą dysponują poszczególne laboratoria można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS.

Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej (Central European Research Infrastructure ConsortiumCERIC-ERIC skupia wyspecjalizowane laboratoria i ośrodki badawcze z Europy Środkowej. Polskę reprezentuje w nim Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS z Krakowa. Konsorcjum działa pod auspicjami Komisji Europejskiej. Pełnoprawnym członkami organizacji są Austria, Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowenia i Włochy. Status obserwatorów posiadają Chorwacja i Węgry. Siedziba CERIC-ERIC znajduje się w Trieście (Włochy). Wideoprezentacja konsorcjum dostępna jest pod adresem https://youtu.be/TCZEuPx1ewY.

Wydrukuj ten Post