Do piątku, 3 lutego trwa rejestracja na studia II stopnia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2016/2017. Politechnika Białostocka oferuje 700 miejsc na 16 kierunkach studiów stacjonarnych i 150 miejsc na 5 kierunkach studiów niestacjonarnych.

Rejestracja odbywa się poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (https://irk.pb.edu.pl/2stopien/). Należy założyć konto w IRK, wpisać średnią ocen ze studiów I stopnia i ocenę na dyplomie (te informacje znajdziesz w USOS WEB) oraz zapisać się na kierunek/kierunki studiów, a następnie – wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł (za jeden kierunek).

Kierunki studiów stacjonarnych II stopnia, na które prowadzona jest rekrutacja: architektura, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, biotechnologia, budownictwo, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, logistyka oraz zarządzanie i inżynieria produkcji.

Rekrutacja prowadzona jest także na studia niestacjonarne II stopnia na kierunki: architektura, architektura wnętrz, informatyka, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Więcej informacji na www.pb.edu.pl w zakładce: Kandydaci

Wydrukuj ten Post