Studia doktoranckie, kariera po doktoracie i habilitacje – to tylko wybrane z tematów Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki: Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej, która odbędzie się 26 i 27 stycznia 2017 roku w Katowicach. Trwa rejestracja osób, które chcą wziąć udział w konferencji. Organizatorzy zapraszają kadrę akademicką, szczególnie – młodych naukowców.

W gronie prelegentów są autorytety z Polski i zagranicy, a wśród omawianych zagadnień znajdą się też m.in. system uprawnień do nadawania stopni naukowych, dydaktyczna ścieżka kariery akademickiej, interdyscyplinarność ścieżek kariery, kwestie etyczne w nauce, konkursy i kryteria awansu kadry akademickiej oraz kwestie finansowe – wynagrodzenia i bezpieczeństwo socjalne.

Konferencja Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej odbędzie się na Uniwersytecie Śląskim. Obrady będzie można śledzić też na żywo przez internet – na stronie nkn.gov.pl.

Będzie to czwarta z zaplanowanych dziewięciu konferencji programowych dotyczących ważnych aspektów funkcjonowania polskiej nauki i szkolnictwa wyższego przed zaplanowanym na wrzesień 2017 Narodowym Kongresem Nauki.

Formularz zgłoszeniowy i program można znaleźć na stronach:

Informacje o konferencji w Katowicach

Zaproszenie

 

nkn-logo-poziomrgb

 

Wydrukuj ten Post