Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w dwóch konkursach. Można wygrać indeks na architekturę krajobrazu oraz inżynierię rolno-spożywczą i leśną. Prace należy przesłać do piątku, 13 stycznia.

Konkurs „Zdobądź indeks na kierunek architektura krajobrazu”

Żeby wystartować w konkursie, należy przygotować cykl od 4 do 6 fotografii tworzących autorską opowieść. Tematem przewodnim fotoreportażu jest OGRÓD WIEJSKI. Prace wykonane w dowolnej technice fotograficznej, należy przesłać wraz z kartą uczestnictwa w konkursie do 13 stycznia br. Komisja konkursowa oceni prace m.in. pod względem walorów artystycznych, estetycznych i merytorycznych oraz warsztatu technicznego. W drugim etapie konkursu uczestnicy zostaną zaproszeni na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, gdzie w ciągu dwóch godzin przygotują prace plastyczne na zadany przez komisję konkursową temat.

Laureaci zdobędą indeks na kierunek architektura krajobrazu i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy, którzy przejdą do drugiego etapu otrzymają certyfikaty uczestnictwa i upominki. W konkursie przewidziano również nagrody dla nauczycieli promujących konkurs w swoich szkołach.

Harmonogram:

13 stycznia 2017 r. – ostateczny termin nadsyłania prac na WBiIŚ PB (I etap)

20 stycznia 2017 r. – ogłoszenie wyników I etapu konkursu

16 lutego 2017 r. – finaliści I etapu przygotowują prace plastyczne w budynku WBiIŚ (II etap)

24 lutego 2017 r. – ogłoszenie wyników II etapu konkursu

22 marca 2017 r. – wręczenie nagród

Szczegóły na stronie: http://www.wb.pb.edu.pl/Konkurs.html
Kontakt: wb.konkursak@pb.edu.pl

Konkurs „Zdobądź indeks na kierunek inżynieria rolno-spożywcza i leśna”

Jakie zadania czekają na uczestników? Pierwszy etap to samodzielne przygotowanie projektu promocyjnego w postaci prezentacji multimedialnej (minimum 20 slajdów) na jeden z wymienionych tematów: nowoczesne opakowania żywności, nowe trendy w produkcji żywności, dodatki do żywności, metody utrwalania żywności – wczoraj i dziś, innowacyjne trendy w rolnictwie. Prezentację wraz z karta zgłoszeniową należy przesłać do 13 stycznia.

Laureaci zdobędą indeksy na kierunek inżynieria rolno-spożywcza i leśna, a osoby wyróżnione – nagrody rzeczowe.

Drugi etap konkursu odbędzie się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Uczestnicy rozwiążą test z wiedzy ogólnej na temat produkcji rolniczej, żywności, jej składnikników, sposobach przygotowania i zagrożeniach.

Harmonogram:

13 stycznia 2017 r. – ostateczny termin nadsyłania prac na WBiIŚ PB (I etap)

20 stycznia 2017 r. – ogłoszenie wyników I etapu konkursu

16 lutego 2017 r.  – finaliści I etapu przygotowują prace plastyczne w budynku WBiIŚ (II etap)

24 lutego 2017 r. – ogłoszenie wyników II etapu konkursu

22 marca 2017 r. – wręczenie nagród

Szczegóły na stronie: http://www.wb.pb.edu.pl/Konkurs.html
Kontakt: wb.konkursirsil@pb.edu.pl

 

Szans na zdobycie przepustki na studia na Politechnice Białostockiej jest więcej. Poszczególne wydziały zorganizowały konkursy o indeksy adresowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Warto wziąć w nich udział!

Konkurs „Matematyka stosowana” – zgłoszenia do 20 stycznia. Do wygrania indeksy na każdy, wybrany przez laureata, kierunek studiów prowadzonych na Politechnice Białostockiej
Szczegóły na stronie: signum.pb.edu.pl/konkurs
Kontakt: signum@pb.edu.pl, tel. 692 567 759

Konkurs „EL-ROBO-MECH” – zgłoszenia do 15 stycznia. Nagrodą są indeksy na kierunki studiów prowadzone na Wydziale Mechanicznym lub Wydziale Elektryczny
Szczegóły na stronie: http://wm.pb.edu.pl/pl/konkurs/
Kontakt: konkurswmwe@pb.edu.pl, tel. 85 746 9200

Konkurs “Biznes za milion” – zgłoszenia do 9 stycznia. Do wygrania indeks na dowolny kierunek prowadzony na Wydziale Zarządzania.
Szczegóły na stronie: milion.pb.edu.pl
Kontakt: milion@pb.edu.pl

 

 2017_konkurs_wb

 

 

 

Wydrukuj ten Post