Tej szansy nie można przeoczyć. Tegoroczni maturzyści, jeszcze przed majowymi egzaminami mogą zapewnić sobie wstęp na studia na Politechnice Białostockiej. Nasze wydziały zorganizowały konkursy o indeks. Warto wziąć w nich udział!

W konkursach o indeks mogą wystartować uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Finaliści konkursu uzyskają prawo do podjęcia studiów na wybranym kierunku z pominięciem konkursu świadectw, który obowiązuje w procesie rekrutacji. Zwycięzcy zobowiązani będą jedynie do zapisania się na wybrany kierunek studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), złożenia kompletu dokumentów wymaganych od kandydata na studia wraz z oryginałem dokumentu wydanego przez organizatora konkursu poświadczającego uzyskanie statusu laureata, a także do zdania dodatkowego egzaminu z rysunku – w przypadku gdy jest wymagany (architektura, architektura wnętrz, grafika).

Konkurs „Matematyka stosowana” – zgłoszenia do 20 stycznia

To już druga edycja konkursu o indeks na dowolny kierunek prowadzony na Politechnice Białostockiej. Organizatorem jest Centrum Popularyzacji Matematyki SIGNUM działające przy Wydziale Informatyki PB.

Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie drużyny dwuosobowe, które powinny zarejestrować się najpóźniej do 20 stycznia 2017 r. Od chwili rejestracji uczestnicy będzie mieli dostęp do platformy z przykładowymi zadaniami, by móc się przygotować do kolejnych etapów konkursu. Etap pierwszy- obędzie się w terminie 6-10 marca 2017 r. Będzie polegał na rozwiązaniu quizu (indywidualnie przez każdego uczestnika), który sprawdzi umiejętności stosowania matematyki w praktyce. W etapie drugim – praktycznym zespoły pojawią się na poszczególnych wydziałach uczelni, żeby rozwiązać zadania przygotowane przez naszych nauczycieli akademickich.

W pierwszej edycji konkursu symboliczne indeksy na studia na Politechnice Białostockiej wygrało 10 osób (5 dwuosobowych drużyn).

Harmonogram konkursu pt. „Matematyka stosowana”:

 • 20 stycznia 2017 r. ostateczny termin rejestracji drużyn dwuosobowych
 • 6-10 marca 2017 r. I etapu konkursu
 • 29-30 marca 2017 r. II etap konkursu

 

Szczegóły na stronie: signum.pb.edu.pl/konkurs
Kontakt: signum@pb.edu.pl tel. 692 567 759

 

Konkurs „BIZNES ZA MILION” – zgłoszenia do 9 stycznia

Indeksy na studia, smartfon i czytnik e-booków można wygrać w konkursie organizowanym przez Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej. Żeby wziąć w nim udział wystarczy, na specjalnie przygotowanym formularzu, opisać swój pomysł na zagospodarowanie jednego miliona złotych. Prace należy przesłać do 9 stycznia 2017 roku do godziny 24:00 na adres milion@pb.edu.pl

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie tegoroczni maturzyści.

Harmonogram konkursu pt. „BIZNES ZA MILION”:

 • 9 stycznia 2017 r. ostateczny termin nadsyłania prac
 • 13 stycznia 2017 r. ogłoszenie wyników I etapu konkursu
 • 19 stycznia 2017 r. prezentacja projektów przez finalistów, ogłoszenie laureatów, wręczenie indeksów i nagród

Szczegóły na stronie: www.milion.pb.edu.pl
Osoby udzielające informacji o konkursie:
dr Iwona Piekunko-Mantiuk i.piekunko@pb.edu.pl 
Krzysztof Połubiński k.polubinski@pb.edu.pl tel. 85 746 74 64
Tomasz Trochimczuk t.trochimczuk@pb.edu.pl tel.85 746 74 64

 

Konkurs „EL-ROBO-MECH” – zgłoszenia do 15 stycznia

Konkurs EL-ROBO-MECH organizują wspólnie Wydział Mechaniczny oraz Wydział Elektryczny. Na laureatów czekają indeksy na dowolnie wybrany kierunek studiów na Wydziale Mechanicznym lub Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

EL-ROBO-MECH promuje ambitne szkoły i dobrych nauczycieli – mówi prof. Andrzej Seweryn, Dziekan Wydziału Mechanicznego, jeden z głównych organizatorów konkursu. – Dodatkowo celem pośrednim jest rozwijanie innowacyjnej myśli technicznej w zakresie mechaniki i budowy maszyn, mechatroniki, automatyki i robotyki, informatyki stosowanej, energetyki, elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji oraz inżynierii biomedycznej, a także propagowanie nauk technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Aby wziąć udział w konkursowych zmaganiach, uczestnicy (indywidualnie lub w zespole nie większym niż trzyosobowy) powinni przygotować pracę konkursową, która nawiązuje tematyką do jednej z wybranych nauk technicznych. W opisie zgłoszenia konkursowego należy podać, na czym polega innowacyjność proponowanego rozwiązania i wyraźnie zaznaczyć wkład własny każdego z autorów.

Harmonogram konkursu pt. „EL-ROBO-MECH”:

 • 15 stycznia 2017 r. nadsyłanie prezentacji pracy konkursowej
 • do 31 stycznia 2017 r. ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do II etapu
 • od 7 do 11 marca 2017 r. samodzielna prezentacja prac przed komisją konkursową
 • do 30 marca 2017 r. ogłoszenie listy laureatów

 Szczegóły na stronie: http://wm.pb.edu.pl/pl/konkurs/
Kontakt: konkurswmwe@pb.edu.pl,  tel. 85 746 9200

 

Konkurs „Zdobądź indeks na kierunek architektura krajobrazu” – zgłoszenia do 13 stycznia

Organizatorem tego konkursu jest Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Jego laureaci zdobędą indeks na kierunek architektura krajobrazu i nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy, którzy przejdą do drugiego etapu otrzymają certyfikaty uczestnictwa i upominki. W konkursie przewidziano również nagrody dla nauczycieli promujących konkurs w swoich szkołach.

Żeby wystartować w konkursie należy przygotować cykl od 4 do 6 fotografii tworzących autorską opowieść. Tematem przewodnim fotoreportażu jest OGRÓD WIEJSKI. Prace, wykonane w dowolnej technice fotograficznej, należy przesłać wraz z kartą uczestnictwa w konkursie do 13 stycznia br. komisja konkursowa oceni prace m.in. pod względem walorów artystycznych, estetycznych i merytorycznych oraz warsztatu technicznego. W drugim etapie konkursu uczestnicy zostaną zaproszeni na Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB, gdzie w ciągu dwóch godzin przygotują prace plastyczne na zadany przez komisję konkursową temat.

Harmonogram konkursu pt. „Zdobądź indeks na kierunek architektura krajobrazu”:

 • 13 stycznia 2017 r. ostateczny termin nadsyłania prac na WBiIŚ PB (I etap)
 • 20 stycznia 2017 r. ogłoszenie wyników I etapu konkursu
 • 16 lutego 2017 r. finaliści I etapu przygotowują prace plastyczne w budynku WBiIŚ (II etap)
 • 24 lutego 2017 r. ogłoszenie wyników II etapu konkursu
 • 22 marca 2017 r. uroczystość wręczenia nagród

Szczegóły na stronie: http://www.wb.pb.edu.pl/Konkurs.html
Kontakt: wb.konkursak@pb.edu.pl

 

Konkurs „Zdobądź indeks na kierunek inżynieria rolno-spożywcza i leśna” – zgłoszenia do 13 stycznia

Organizatorem konkursu jest Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, nagrodą – indeksy na kierunek inżynieria rolno-spożywcza i leśna.

W pierwszym etapie konkursu uczestnicy przygotowują prezentację multimedialną na jeden z wybranych tematów:

 • nowoczesne opakowania żywności,
 • nowe trendy w produkcji żywności,
 • dodatki do żywności,
 • metody utrwalania żywności – wczoraj i dziś,
 • innowacyjne trendy w rolnictwie.

Komisja konkursowa oceni prace m.in. pod względem merytorycznym, pomysłowości i zaangażowania w podejściu do tematu. Drugi etap konkursu odbędzie się na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Uczestnicy rozwiążą test z wiedzy ogólnej na temat produkcji rolniczej, żywności, jej składnikach, sposobach przygotowania i zagrożeniach.

Harmonogram konkursu pt. „Zdobądź indeks na kierunek inżynieria rolno-spożywcza i leśna”:

 • 13 stycznia 2017 r. ostateczny termin nadsyłania prac na WBiIŚ PB (I etap)
 • 20 stycznia 2017 r. ogłoszenie wyników I etapu konkursu
 • 16 lutego 2017 r. finaliści I etapu przygotowują prace plastyczne w budynku WBiIŚ (II etap)
 • 24 lutego 2017 r. ogłoszenie wyników II etapu konkursu
 • 22 marca 2017 r. uroczystość wręczenia nagród

Szczegóły na stronie: http://www.wb.pb.edu.pl/Konkurs.html
Kontakt: wb.konkursirsil@pb.edu.pl

Wydrukuj ten Post