Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej to tytuł kolejnej Konferencji Programowej Narodowego Kongresu Nauki. Konferencja ta odbędzie się w Katowicach 26-27 stycznia.
Organizują ją Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski. Rozpoczęcie rejestracji uczestników planowane jest na początek stycznia.

Organizatorzy zamierzają podczas konferencji poruszyć zagadnienia związane z jakością kadry naukowej i dydaktycznej. Chcą wspólnie zastanowić się nad tym, jak podnieść poziom doktoratów
i studiów doktoranckich. Kolejnymi kwestiami będą te związane z oceną i systemem awansu zawodowego. Podczas Konferencji Programowej Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej organizatorzy zaproszą także do dyskusji o kryteriach związanych z uzyskiwaniem uprawnień do nadawani stopni i tytułów naukowych.

Spotkanie w Katowicach będzie czwartą już Konferencją Programową Narodowego Kongresu Nauki. Całość dyskusji służyć ma przygotowaniu rozwiązań prawnych, czyli nowej ustawy, propozycji finansowych oraz dobrych praktyk, które mają być ostatecznie przedyskutowane i przyjęte na Narodowym Kongresie Nauki we wrześniu w Krakowie. Rozwiązania prawne zostaną następnie przedstawione przez Wicepremiera i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina w Sejmie.

Więcej informacji o konferencji w Katowicach można znaleźć na stronie Narodowego Kongresu Nauki w zakładce: Konferencje.

 

nkn-logo-poziomrgb

Wydrukuj ten Post