Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 19 grudnia 2016 roku Wydziałowi Mechanicznemu Politechniki Białostockiej uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka. Decyzja Komisji daje wydziałowi możliwość uruchomienia studiów III stopnia (doktoranckich) w tej dyscyplinie.

Wydział Mechaniczny posiada już uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach: budowa i eksploatacja maszyn (od 1989 r.), mechanika (od 2005 r.) oraz biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (od 2014 r.) a także uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (od 2006 r.) oraz w dyscyplinie mechanika (od 2009 r.). W ogłoszonych we wrześniu 2013 roku przez MNiSW wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych Wydział Mechaniczny otrzymał kategorię A.

Po grudniowej decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przyznaniu uprawnień do doktoryzowania Wydziałowi Mechanicznemu, Politechnika Białostocka posiada obecnie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w łącznie 12 dyscyplinach naukowych obejmujących nauki techniczne, rolnicze i ekonomiczne:

 • architektura i urbanistyka,
 • automatyka i robotyka
 • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna,
 • budowa i eksploatacja maszyn,
 • budownictwo,
 • elektronika,
 • elektrotechnika,
 • informatyka,
 • inżynieria środowiska,
 • mechanika,
 • doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska;
 • doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Ponadto Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w sześciu dyscyplinach:

 • budowa i eksploatacja maszyn,
 • budownictwo,
 • informatyka,
 • inżynieria środowiska,
 • elektrotechnika,
 • mechanika.
Wydrukuj ten Post