Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs Uniwersytet Młodego Odkrywcy, którego celem jest m.in. rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 12 lat, stymulowanie ich rozwoju intelektualnego oraz inspirowanie do twórczego myślenia. Politechnika Białostocka na realizację zadań w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego, otrzymała ponad 36 tys. zł dofinansowania. Na konkurs wpłynęło ponad 200 wniosków z całego kraju, wsparciem objęto 65.

Politechnika Białostocka od 2009 roku prowadzi zajęcia dla dzieci z Białegostoku i okolic. Spotkania z naukowcami i studentami, podczas których odkrywane są tajniki nauk technicznych i ścisłych od początku cieszą się ogromnym zainteresowaniem. To wszystko w ramach Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego. 3 grudnia prawie 90 małych żaków rozpoczęło zajęcia w ramach kolejnej edycji PB BUD. Od jesieni tego roku do projektu włączyły się także samorządy dwóch kolejnych gmin województwa podlaskiego. Dzięki temu z zajęć i warsztatów na Politechnice korzysta 75 dzieci z Siemiatycz i Hajnówki. Trwają przygotowania do uruchomienia zajęć dla dzieci z kolejnej miejscowości.

Dofinansowanie z MNiSW pozwoli m.in. na pokrycie kosztów transportu i ubezpieczenia uczestników zajęć organizowanych na Politechnice Białostockiej w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Podczas zjazdów najmłodsi „studenci” Politechniki dowiedzą się m.in. dlaczego dbamy o środowisko, co możemy zaprogramować, które liczby to liczby pierwsze, jak zobaczyć procesy szybkozmienne i na czym polega praca dziennikarzy radiowych. W sumie, w tym roku akademickim przeprowadzonych zostanie 17 zajęć.

Słuchaczami PUD-u są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, a zajęcia prowadzą m.in. nauczyciele akademiccy, pracownicy służb mundurowych(zajęcia dotyczące bezpieczeństwa) i dziennikarze Radia Akadera. Wykładowcy i organizatorzy projektu udowadniają, że nauki ścisłe to nie tylko formułki i definicje, ale również fascynujące doświadczenia i mnóstwo dobrej zabawy.

Więcej o ministerialnym programie: http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/uniwersytet-mlodego-odkrywcy.html

 

2016_11_26-pud-dzieci3

Wydrukuj ten Post