Dział Spraw Personalnych informuje o możliwości dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 za pośrednictwem Politechniki Białostockiej.
Z takiej formy rozliczenia mogą skorzystać osoby, które:

  • nie uzyskały dodatkowych dochodów poza Uczelnią,
  • nie będą korzystały z odliczeń innych niż odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • nie korzystają z ulgi z tytułu wychowania dzieci,
  • nie korzystają z możliwości łącznego opodatkowania z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Warunkiem rozliczenia przez Politechnikę Białostocką jest złożenie oświadczenia na druku PIT-12 do 9 stycznia 2017 roku w Sekcji Płac i Ubezpieczeń Społecznych pokój 3 lub 4, ul. Wiejska 45 A.

Druki PIT-12 do pobrania ze strony internetowej:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/3136547/Form-PIT-12-2014-2015.pdf

lub w Sekcji Płac i Ubezpieczeń Społecznych w pok. 3 lub 4.

Wydrukuj ten Post