Fundusz Infini w ramach współpracy z Politechniką Białostocką i Instytutem Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej rozpoczyna cotygodniowe otwarte konsultacje. Każdy zainteresowany może przedyskutować swój projekt z ekspertami Infini i uzyskać informacje dotyczące możliwości komercjalizacji. Najbliższe konsultacje już we wtorek, 20 grudnia, w sali konferencyjnej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii PB (Zwierzyniecka 10) w godzinach od 10:00 do 14:00.  Od początku 2017 konsultację będą prowadzone w każdy czwartek w godzinach 10:00 do 14:30. Na spotkanie nie trzeba się wcześniej umawiać.

INFINI jest funduszem komercjalizującym projekty badawcze we wczesnej fazie rozwoju. Fundusz ma wprowadzać na rynek efekty projektów badawczo-rozwojowych, rozwijać i komercjalizować pochodzące z polskich uczelni technicznych innowacje o globalnym potencjale. Działalność INFINI ma umożliwiać naukowcom, którzy zajmują się wysokimi technologiami, płynną i korzystną przemianę pomysłu w przynoszący zyski biznes – przekonuje Ernest Wawryniuk, wiceprezes zarządu funduszu.

Do 2020 roku fundusz zamierza zainwestować ok. 24 miliony złotych w technologiczne projekty o globalnym potencjale, będące we wczesnej fazie rozwoju, w większości pochodzące z polskich uczelni technicznych. Główne obszary inwestycyjne INFINI to inżynieria chemiczna, materiałowa i biomedyczna, biotechnologia i farmacja, lotnictwo bezzałogowe, automatyka, energetyka odnawialna.

Środki funduszu INFINI pochodzą w 80% z programu BRIdge Alfa prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz w 20% od inwestorów prywatnych. 

Program Bridge Alfa ma na celu wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki oraz pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową.

Fundusz w zamian za inwestycję obejmuje udziały mniejszościowe w spółce celowej oraz zapewnia wsparcie merytoryczne i biznesowe.

Więcej informacji o Funduszu Infini, działaniu Bridge Alfa oraz aktualnych danych o konsultacjach można znaleźć na stronie www.infini.pl

 

230_logo_infini_na_jasnym2

Wydrukuj ten Post