Tegoroczna inauguracja roku akademickiego miała szczególny charakter. Społeczność akademicka naszej uczelni miała okazję spotkać się z nowymi władzami oraz Senatem Politechniki Białostockiej. Stanowisko Rektora po raz drugi będzie pełnił prof. Lech Dzienis. Prorektorem ds. Nauki został – prof. Andrzej Sikorski, Prorektorem ds. Rozwoju – dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw., Prorektorem ds. Kształcenia i Współpracy Międzynarodowej – dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. nzw., Prorektorem ds. Studenckich – dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB.

Tegoroczna uroczystość wypełniła po brzegi Aulę Dużą na Wydziale Elektrycznym. Na inaugurację przybyli: Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, Wojewoda Podlaski – Bogdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński, Prezydent Białegostoku – Tadeusz Truskolaski, parlamentarzyści i przedstawiciele duchowieństwa, samorządowcy i rektorzy uczelni z kraju i zagranicy, służby mundurowe, studenci oraz absolwenci Politechniki Białostockiej.

W swoim wystąpieniu Rektor – prof. Lech Dzienis przedstawił założenia ustawodawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wyrażając nadzieję, że wnioski i sugestie prezentowane przez polskie uczelnie będą podstawą w tworzeniu nowego uczelnianego prawa. W wystąpieniu powołał się na spostrzeżenia prof. Andrzeja Targowskiego z USA, który sformułował kilka zasad kształcenia dobrych polskich inżynierów.

Wicepremier Jarosław Gowin poproszony o wypowiedź zapewnił, że będzie dążył do ograniczenia biurokracji w funkcjonowaniu uczelni, jednocześnie podkreślił, że wystąpienie Rektora było jednym z najlepszych głosów, które usłyszał w sprawie rozwoju polskich uczelni.

Z życzeniami dla studentów wystąpili także Przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Mateusz Adaszczyk i Przewodnicząca Samorządu Doktorantów naszej Uczelni Magdalena Gertner.

Po wystąpieniach przeprowadzona została immatrykulacja studentów pierwszego roku wszystkich wydziałów PB.

Wykład inauguracyjny „Ekumenizm stosowany w architekturze i sztuce sakralnej pogranicza” wygłosił prof. Jerzy Uścinowicz z Wydziału Architektury PB.

Uroczystość uświetnił Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej.

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej pragnie życzyć wszystkim studentom, doktorantom i uczniom powstałego przy PB liceum mnóstwo sukcesów w realizacji życiowych przedsięwzięć. Liczymy, że w niedalekiej przyszłości wstąpicie w szeregi naszego Stowarzyszenia, a swoją pracą i osiągnięciami w dorosłym życiu będziecie świadczyć, że Politechnika Białostocka to najlepsza Uczelnia.

Janusz Zastocki,
Prezes

Wydrukuj ten Post