Politechnika Białostocka zaprasza do udziału w konkursie na projekt oryginalnego stojaka rowerowego. Stojaki wykonane według zwycięskiej koncepcji ustawione zostaną na terenie uczelni. Nagrodą w konkursie jest designerski rower miejski PB-TechnoCruzer zaprojektowany i wykonany przez naszego absolwenta Adama Zdanowicza.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna lub grupa osób nie prowadzących działalności gospodarczej (w szczególności: uczniowie, studenci, doktoranci, artyści). Autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego projektu przeniesione zostaną na Politechnikę Białostocką na podstawie umowy zawartej z autorem.

Uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 3 projekty. Wizualizacja stojaka powinna zawierać informację o sposobie przypinania roweru, montażu stojaka oraz proponowanego materiału. Stojak musi być wykonany z materiału odpornego na negatywne działanie warunków atmosferycznych, musi umożliwiać wygodne oparcie oraz bezpieczne przypięcie roweru. Konstrukcja musi być stabilna i pozwalać na przypięcie minimum 2 rowerów.

Do projektu należy dołączyć opis z jakich materiałów można wykonać dany stojak oraz przybliżony kosztorys wykonania. Szacunkowy koszt wykonania stojaka (materiały, robocizna) nie może przekroczyć kwoty 2 tys. zł brutto.

Pracę konkursową należy wykonać w postaci graficznej i opisowej. Wskazane jest wykonanie poglądowego rysunku technicznego z wszystkimi wymiarami stojaka.

Członkowie Komisji konkursowej oceniając nadesłane prace brać będą pod uwagę przede wszystkim poziom zaproponowanych rozwiązań funkcjonalnych oraz architektonicznych, a także nowatorstwo i oryginalność rozwiązań, walory estetyczne, oraz koszt eksploatacji.

Projekty stojaków rowerowych należy dostarczać do Działu Promocji Politechniki Białostockiej do 17 listopada 2016 roku – osobiście, pocztą, kurierem lub mailem (promocja@pb.edu.pl). Korespondencja konkursowa powinna zawierać dopisek “KONKURS – Stojak rowerowy PB”. W przypadku przesyłki pocztowej liczy się termin dostarczenia jej Organizatorowi.

Adres Organizatora konkursu:

Politechnika Białostocka – Dział Promocji
Wiejska 45A, pok. 037, 15 – 351 Białystok
tel. +48 85 746 93 38

PB-TechnoCruzer – nagroda w konkursie. Regulamin konkursu znajduje się w pliku PDF pod zdjęciem.

2016_08_17 rower konkurs pb (2)

 

Wydrukuj ten Post