Politechnika Białostocka i Fundacja Edukacji Statystycznej zawarły porozumienie o współpracy w obszarze popularyzacji edukacji statystycznej. 13 lipca 2016 r. dokument podpisali Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy prof. Roman Kaczyński oraz Prezes Zarządu Fundacji Katarzyna Łogwiniuk w obecności Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. Grażyny Łaski, która od samego początku wspiera działalność Fundacji.

Statystyka jest jedną w ważniejszych dziedzin nauki pozwalających zrozumieć procesy zachodzące niemal we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Na podstawie wnioskowania statystycznego podejmowane są istotne decyzje w życiu publicznym. Z narzędzi statystycznych korzystają także specjaliści ,którzy chcą opracować i przedstawić wyniki swoich badań.

Politechnika Białostocka i Fundacja Edukacji Statystycznej już od 2014 roku wspólnie popularyzują wiedzę z zakresu edukacji i nauki statystycznej. Podpisane 13 lipca br. porozumienie pozwala sformalizować dotychczasowe działania i otworzyć drogę do realizacji kolejnych.

Jednym z najważniejszych projektów Fundacji Edukacji Statystycznej jest przeprowadzenie krajowych eliminacji do Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pani Katarzyna Łogwiniuk, Prezes Zarządu Fundacji oraz Krajowy Koordynator Konkursu podkreśla wyjątkowe zaangażowanie uczestników konkursu: Statystyka jest w programie podstawowym matematyki zarówno w szkole gimnazjalnej, jak i w średniej. Niestety, często spychana jest na margines. Dlatego uczestnicy konkursu sami poszerzają wiedzę z zakresu statystyki. Ich prace konkursowe to efekt ciężkiej pracy własnej ucznia i pomocy ze strony nauczyciela, opiekuna naukowego. Ten wysiłek warto docenić.

Konkurs przepustką na studia na Politechnice

Politechnika Białostocka aktywnie włącza się w organizację krajowych eliminacji do Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych. Wspiera organizatorów merytorycznie – prace oceniają nauczyciele akademiccy z Katedry Matematyki na Wydziale Informatyki PB oraz np. przy okazji drugiej edycji konkursu pracownicy Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska PB. Na finał krajowy konkursu, do Białegostoku przyjeżdżają uczniowie z całej Polski. Politechnika pomaga przy zakwaterowaniu gości, a nasi studenci starają się umilić gościom pobyt. I jeszcze jeden niezwykle ważny aspekt współpracy Uczelni z Fundacją – laureaci krajowego finału Międzynarodowego Konkursu Umiejętności Statystycznych w kategorii szkół ponadgimnazjalnych otrzymują indeksy na dowolnie wybrany przez siebie kierunek studiów I stopnia prowadzony na Politechnice. Z tej przepustki chcą skorzystać zwycięzcy eliminacji z roku 2014/2015 uczniowie III LO w Białymstoku Adam Bajguz, Mateusz Markiewicz. Ich praca „Zmiany w aktywności wirusa grypy w województwie podlaskim w Polsce w latach 2009-2013” zajęła III miejsce w Światowych Eliminacjach Konkursu.

 

Wydrukuj ten Post