Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej pragnie złożyć serdeczne gratulacje:

  • dr hab. inż. Marcie Kosior-Kazberuk (absolwentce Politechniki Białostockiej)
  • prof. dr hab. inż. Andrzejowi Sikorskiemu (absolwentowi Politechniki Białostockiej) 
  • dr hab. inż. Romanowi Kaczyńskiemu, prof. PB (absolwentowi Politechniki Białostockiej)
  • dr hab. Jarosławowi Perszko, prof. PB 

wyboru na Prorektorów Politechniki Białostockiej w kadencji 2016-2020.
Życzymy satysfakcji z podejmowanych wyzwań oraz dużo zdrowia i determinacji w spełnianiu zamierzeń.

w imieniu SAPB,
Janusz Zastocki

Wydrukuj ten Post