Rozwojowi kształcenia zawodowego zgodnego z potrzebami lokalnego rynku pracy i środowiska gospodarczego służyć ma podpisane dzisiaj (8 kwietnia) porozumienie o współpracy z władzami samorządowymi Suwałk. Porozumienie podpisali: Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis oraz Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Deklarację współpracy i wsparcia suwalskiego szkolnictwa zawodowego złożyły też wybrane lokalne firmy, m.in. Malow i Salag.

Podczas uroczystości Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz podkreślał, ze wielu młodych suwalczan wybiera studia na Politechnice Białostockiej. Rektor prof. Lech Dzienis mówił o nowej ofercie Uczelni reaktywowania szkolnictwa zawodowego.

Podpisane dziś porozumienie obejmuje m.in. współpracę przy organizacji procesu dydaktycznego w tym: praktycznej nauki zawodu i staży, a także dostosowanie programów kształcenia do potrzeb lokalnej gospodarki oraz doskonalenie umiejętności, kompetencji i wiedzy nauczycieli szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd suwalski. Politechnika Białostocka planuje organizację szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli oraz cykl spotkań dla uczniów pod hasłem “Poczuj się studentem”.

Porozumienie zostało podpisane w trakcie uroczystego otwarcia XIII Suwalskich Spotkań Edukacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach. Podczas Spotkań prezentowało się około 40 placówek edukacyjnych i firm.

Wydrukuj ten Post