Zwycięzcy trzech konkursów organizowanych przez SIMP spotkali się dziś (31 marca) na Politechnice Białostockiej. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich co roku organizuje konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną w krajowych uczelniach technicznych, konkurs Technik-Absolwent oraz konkurs na najlepsze osiągnięcie techniczne roku. Podlascy laureaci otrzymali dziś z rąk Prezesa SIMP dr. inż. Jerzego Ickiewicza oraz Rektora Politechniki Białostockiej prof. Lecha Dzienisa specjalne gratulacje i upominki. Wyróżnieni zostali także promotorzy nagrodzonych prac.

Piotr Prochor (promotor dr hab. inż. Eugeniusz Sajewicz) zajął II miejsce w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym. Marlena Biedrzycka (promotor dr hab. inż. Sławomir Obidziński) otrzymała w tym konkursie II nagrodę Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. W zmaganiach na szczeblu wojewódzkim uczestniczył także Mariusz Mejłun (promotor dr inż. Dariusz Szpica). Wszyscy są absolwentami Politechniki Białostockiej.

Studentami naszej Uczelni są nagrodzeni w ogólnopolskim konkursie Technik Absolwent: Piotr Tomaszuk – I miejsce oraz Krzysztof Tarasewicz – II miejsce . Obaj przygotowywali prace dyplomowe w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Białymstoku. Placówkę tę ukończył jeszcze jeden laureat Krzysztof Chomik – II miejsce (dziś student Politechniki Warszawskiej). Nad pracami dyplomowymi uczniów czuwał inż. Zdzisław Panasewicz. Dyrektor znanego w Białymstoku Mechaniaka Małgorzata Kiebała oraz jej zastępca Aleksander Taranta docenieni zostali za trud i zaangażowanie w przygotowanie absolwentów.

W uroczystości uczestniczył także dr inż. Witalis Puczyński – przewodniczący komisji konkursowej Oddziału SIMP w Białymstoku, który podkreślał praktyczny aspekt prac dyplomowych uczniów i studentów.

Dyrektor Małgorzata Kiebała podkreślała podczas uroczystości, że w konkursie brane są pod uwagę też osiągnięcia w olimpiadach np. innowacji technicznych czy techniki samochodowej. Uczniowie jej szkoły sięgają od wielu lat po najwyższe laury olimpijskie, a także zdobywają nagrody Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Podczas spotkania w Centrum Nowoczesnego Kształcenia podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Białymstoku a Politechniką Białostocką. Rektor PB prof. Lech Dzienis podkreślał, że Szkoła i Uczelnia praktycznie współpracują od lat, ale umowa temu współdziałaniu nadaje inny wymiar. Możliwe będzie sięganie po fundusze z programów europejskich. To także udział Politechniki Białostockiej w rozwoju szkolnictwa zawodowego. A takiej współpracy nie wyobrażam sobie bez partnera reprezentującego przemysł – dodał na koniec prof. Lech Dzienis. Warto bowiem dodać, że prezes i właściciel firmy SaMASZ Antoni Stolarski nagrodzony został w konkursie SIMP na najlepsze osiągnięcie techniczne rok.

 

Wydrukuj ten Post