- Politechnika Białostocka - http://pb.edu.pl -

Politechnika Białostocka 100 km od Warszawy

Politechnika Białostocka będzie współpracować z Zespołem Szkół nr 1 w Ciechanowie. W piątek – 18 marca – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. PB i Eugeniusz Maziński – dyrektor Szkoły podpisali umowę o współpracy.

Umowa dotyczy popularyzacji nauki poprzez podejmowanie wspólnych działań edukacyjnych. Uczniowie będą mogli korzystać z wykładów i zajęć laboratoryjnych na Uczelni, a także prowadzonych przez wykładowców i najlepszych studentów w Ciechanowie. Obie instytucje będą mogły inicjować wspólne przedsięwzięcia i tworzyć konkretne projekty.

Z inicjatywą współpracy wystąpił Dyrektor Maziński. Wskazał jednocześnie dwa Wydziały, z którymi chciałby współpracować: Mechaniczny i Elektryczny. Wybór związany jest z profilem kształcenia Szkoły – m.in. technik elektryk i elektronik.

Cieszę się, że mamy możliwość współpracy z najlepszą Uczelnią w regionie. Przedstawione sukcesy studentów świadczą o wysokim poziomie wsparcia udzielanego studentom, a to jest bardzo ważne – powiedział Dyrektor Maziński po prezentacji uczelni.

W piątek uczniowie mogli porozmawiać z pracownikami Uczelni i zapoznać się z ofertą edukacyjną. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja łazika marsjańskiego #next oraz bezzałogowych obiektów latających, zbudowanych przez studentów Wydziału Mechanicznego. W spotkaniu uczestniczył nasz student i absolwent Zespołu Szkół nr 1 Konrad Kowalski.

W piątek Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie obchodził uroczyście Święto Patrona Szkoły generała Józefa Bema.