Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz nie zrzeszonych absolwentów Politechniki Białostockiej na otwarte Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 15:40 w Auli Nr. 12B (REKTORAT) przy ul Wiejskiej 45A, 15-351 Białystok.

W przypadku braku Kworum (Quorum) w pierwszym terminie ustalamy drugi termin Walnego Zebrania na 30 marca 2016 r. o 16:10 w wymienionym powyżej miejscu.

Porządek obrad Walnego Zebrania SAPB 30-III-2016:

  1. Otwarcie zebrania oraz powitanie zebranych członków – Prezes Zarządu SA PB.
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Członków SA PB.
  3. Sprawozdanie finansowe SAPB za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015
  4. Dyskusja nad sprawozdaniem.
  5. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu SA PB za 2015 rok.
  6. Głosowanie w sprawie zaliczenia zysku SA PB za 2015 rok.
  7. Dyskusja programowa.
  8. Sprawy różne.
  9. Wnioski.
  10. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Członków SAPB.

Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej
Mgr inż. Janusz Zastocki

 

Wydrukuj ten Post