1 grudnia 1949 roku Minister Oświaty wydał decyzję o powołaniu Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej. To z niej wywodzi się dzisiejsza Politechnika Białostocka.

Społeczność akademicka Politechniki Białostockiej co roku świętuje rocznicę powstania Uczelni. „Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Białostockiej. To kolejne Święto i kolejna ważna data w historii naszej Uczelni” – powiedział JM Rektor prof. Lech Dzienis witając uczestników wczorajszej uroczystości (3 grudnia).

Dzisiejsza Politechnika Białostocka jest liczącą się uczelnią w kraju. Na 7 wydziałach kształci obecnie około 12 tysięcy studentów. Zatrudnia blisko 1300 pracowników naukowych, dydaktycznych i administracyjnych. Nasi studenci zdobywają nagrody na międzynarodowych konkursach.

W 66 rocznicę powołania Uczelni, podczas uroczystości Święta Szkoły, wręczone zostały medale i odznaczenia, Rektor złożył gratulacje z okazji otrzymania nominacji profesorskich, wręczył nagrody i dyplomy uznania. „W tym dniu oddajemy hołd wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozwoju naszej Uczelni” – mówił Rektor prof. Lech Dzienis. W swoim wystąpieniu otwierającym uroczystość przypomniał, o dwóch inwestycjach, które w 2015 roku oddano do użytku: Centrum INNO-EKO-TECH oraz Centrum Naukowo-Badawcze w Hajnówce. Te nowoczesne obiekty, wyposażone w aparaturę najnowszej generacji wzbogacają infrastrukturę Uczelni i otwierają nowe perspektywy rozwoju prowadzonych w uczelni badań naukowych oraz kształcenia. Politechnika Białostocka w 2015 roku była gospodarzem spotkania Rektorów polskich i portugalskich uczelni technicznych. To wydarzenie pozwoliło zintensyfikować pracę nad umiędzynarodowieniem naszej uczelni. Wiele radości i powodów do dumy przysporzyli studenci Politechniki Białostockiej, którzy swoimi sukcesami na scenie krajowej i międzynarodowej najlepiej świadczą o jakości kształcenia i możliwościach rozwoju, które stwarza Uczelnia.

Ceremonię rozpoczęto od minuty ciszy poświęconej pamięci zmarłych w 2015 roku pracowników Uczelni, naukowców i nauczycieli akademickich. Wspominano z Wydziału Architektury prof. dr. hab. inż. arch. Janusza A. Włodarczyka, prof. dr hab. Barbarę Borkowską-Larysz; z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Ryszarda Rogalskiego, Danutę Tomaszewską-Tutkaj, prof. dr. hab. inż. Andrzeja Łapko, prof. dr. hab. inż. Andrzeja Królikowskiego – Doktora Honoris Causa PB; z Wydziału Elektrycznego prof. dr. hab. inż. Jerzego Niebrzydowskiego; z Wydziału Informatyki inż. Pawła Polińskiego; z Wydziału Mechanicznego dr. inż. Bazylego Dąbrowskiego, Bogdana Kuleszyńskiego oraz Mariannę Garlicką i Stanisławę Makowską pracownice Działu Administracyjnego.

W 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał pracownikom Politechniki Białostockiej Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. Odznaczenia wręczyli Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis oraz Wicewojewoda Podlaski Wiesław Żyliński. Ceremonię poprowadził dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw., Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy.

„Gorąco gratuluję Politechnice osiągnięć lokalowych i naukowych. 2015 rok był pod tym względem wyjątkowo efektywny. Wszystkim odznaczonym gratuluję otrzymanych medali i życzę powodzenia w przedsięwzięciach życiowych” – powiedział Wicewojewoda Żyliński, z dumą podkreślając, że zalicza się do grona absolwentów Politechniki Białostockiej.

Medale Złote za Długoletnią Służbę otrzymali: Zenon Barańczuk, Andrzej Chwalibóg, Ewa Ciulkin, Małgorzata Dolistowska, Mikołaj Ignaciuk, Aleksander Kiryluk, Wanda Krasowska, Włodzimierz Kwiatkowski, Wiesław Sarosiek, Michał Smyk, Danuta Stankiewicz, Bożenna Żukowska.

Medale Srebrne za Długoletnią Służbę otrzymali: Bogusław Butryło, Ryszard Czarnopyś, Agata Kozikowska, Piotr Łodziński, Piotr Mrozek, Maria Alicja Orzechowska, Renata Świsłocka.

Medale Brązowe za Długoletnią Służbę otrzymali: Beata Backiel-Brzozowska, Ewa Girejko, Kazimierz Godlewski, Joanna Gwoździej-Mazur, Magdalena Kacprzak, Monika Kalinowska, Piotr Klimowicz, Jacek Leszczyński, Magdalena Markowska, Anna Poskrobko, Anna Tomaszuk, Roman Trochimczuk, Jarosław Michał Wiater, Małgorzata Wyrwas, Romuald Ziółkowski.

Przyznano także prof. dr. hab. inż. Markowi Lebiedowskiemu Złoty Krzyż Zasługi i Pani Joannie Jończyk honorową odznakę Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.

Liczną grupę stanowili pracownicy Politechniki, którzy otrzymali Medale Komisji Edukacji Narodowej. Byli to: Katarzyna Asanowicz, Czesław Bagiński, Małgorzata Bartnicka, Ewa Chodakowska, Tadeusz Chyży, Krzysztof Czech, Katarzyna Dołżyk, Wojciech Gosk, Alina Jabłońska-Domurat, Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Jerzy Grygorczuk, Jerzy Jaroszewicz, Oleksandr Jewtuszenko, Janina Jezierska, Monika Kalinowska, Andrzej Karpiuk, Jarosław Kilon, Anna Kononiuk, Dorota Krawczyk, Joanna Krętowska, Katarzyna Kuźmicz, Jacek Leszczyński, Grzegorz Łoś, Arkadiusz Łukjaniuk, Adam Łukowski, Jolanta Niedzielko, Zbigniew Oksiuta, Joanna Olbryś, Anna Olszewska, Urszula Ryciuk, Sylwia Saczyńska-Sokół, Elżbieta Sieńko, Mirosław Skorbiłowicz, Robert Stachniewicz, Nina Szklennik, Renata Świsłocka, Andrzej Tokajuk, Adam Turecki. Medale Komisji Edukacji Narodowej wręczyła pracownikom Uczelni Wicekurator Oświaty w Białymstoku Wiesława Ćwiklińska.

Święto Szkoły jest także okazją do wręczenia odznak Zasłużony dla Politechniki Białostockiej. Otrzymali je: Andrzej Basista, Józef Błachnio, Franciszek Chodorowski, śp. Sławomir Czajkowski, Witold Czarnecki, Grażyna Dąbrowska-Milewska, Jan Ryszard Dąbrowski, Janusz Debis, Piotr Dunaj, Celina Falkowska, Helena Gosk, Zdzisław Gosiewski, Zdzisława Karska, Barbara Kowalewska, Anna Linowska, Idzi Łukaszewicz, Bożena Michałowska, Maciej Nowakowski, Halina Ostapczuk, Zbigniew Piniński, śp. Helena Sawczuk, Tamara Struniewicz, Jadwiga Szczykowska-Załęska, Zenon Szypcio, Krystyna Szymborska, Jerzy Tokajuk, Jerzy Ullman, Helena Wasiluk, Lucyna Waszkiewicz, Piotr Wereszczyński, Grażyna Wojtkiewicz, Wojciech Wójcik, Katarzyna Zabielska-Adamska, Zdzisław Zieliński. Odznakę „Zasłużony dla Politechniki Białostockiej” otrzymał też białostocki oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, który od lat współpracuje z naszą Uczelnią. Odznakę odebrała prezes białostockiego PZITB Nina Szklennik.

Prof. Jan Dorosz, Prorektor ds. Nauki poprowadził część ceremonii, która poświęcona była gratulacjom z okazji awansów naukowych pracowników Politechniki Białostockiej. „Cieszy mnie, że możemy dziś pogratulować i wręczyć tytuły i stopnie naukowe tak wielu osobom. Ta dynamika rozwoju naukowego niech trwa jak najdłużej, pozwala bowiem z optymizmem patrzeć w przyszłość. Rosną nam godni następcy, którzy zadbają o rozwój Uczelni.” – powiedział prof. Dorosz.

W 2015 roku nominacje profesorskie z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymały cztery osoby: prof. dr hab. inż. Mirosław Żukowski z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, prof. dr hab. inż. Dariusz Józef Butrymowicz z Wydziału Mechanicznego oraz prof. dr hab. inż. Leonas Ustinovicius z Wydziału Zarządzania otrzymali tytuły profesora nauk technicznych, natomiast prof. Joanicjusz Nazarko otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Prof. Nazarko w ten sposób, jako jedyny w Polsce, stał się naukowcem z tytułami profesorskimi w dwóch dziedzinach naukowych: nauk technicznych (nominacja w 1998 roku) i nauk ekonomicznych (2015).

Odbyły się także promocje habilitacyjne. W minionym roku Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska nadała te stopnie doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo: dr. hab. inż. Mirosławowi Lipińskiemu, dr. hab. inż. Sławomirowi Bajkowskiemu i dr. hab. inż. Mirosławowi Broniewiczowi, natomiast Rada Wydziału Mechanicznego nadała ten stopień dr. hab. inż. Piotrowi Folędze w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Doktorzy habilitowani złożyli uroczyste ślubowanie i otrzymali dyplomy. 7 pracowników Uczelni w 2015 roku złożyło kolokwia habilitacyjne przed Radami innych jednostek naukowych i otrzymało stopień doktora habilitowanego. Gratulacje z okazji swoich awansów naukowych otrzymali: dr hab. Waldemar Regucki (WA), dr hab. inż. Izabela Bartkowska i dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski (WBiIŚ), dr hab. Joanna Olbryś (WI), dr hab. inż. Piotr Mrozek i dr hab. inż. Zbigniew Kulesza (WM), dr hab. inż. Zofia Kołoszko-Chomentowska (WZ).

Następnie odbyły się promocje doktorskie. W minionym roku rozprawy doktorskie obronili z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska: dr inż. Tomasz Jóźwiak, dr inż. Beata Karolinczak, dr inż. Piotr Kosiński, dr inż. Elżbieta L. Szczygielska, dr inż. Joanna Struk-Sokołowska; z Wydziału Elektrycznego: dr inż. Rafał Grodzki, dr inż. Łukasz Gryko, dr inż. Krzysztof Kulikowski, dr inż. Halina T. Mroczkowska, dr inż. Andrzej Rusiecki; z Wydziału Informatyki: dr inż. Marcin Czajkowski; z Wydziału Mechanicznego dr Edyta Andrysewicz, dr inż. Maciej Ciężkowski, dr inż. Paweł Dzienis, dr inż. Mirosław Tarasiuk, dr inż. Izabela Wilczewska, dr inż. Tomasz Wyszkowski. Nowi doktorzy złożyli ślubowanie i otrzymali dyplomy.

Ponadto 9 pracowników obroniło rozprawy doktorskie przed Radami Naukowymi innych jednostek. Do grona doktorów dołączyli: dr Piotr Bołtryk (WBiIŚ), dr inż. Leszek Ambroziak (WM) oraz z Wydziału Zarządzania: dr Alicja Gudanowska, dr Joanna Jakuszewicz, dr Marta Jarocka, dr Tomasz Madras, dr inż. Olga Orynycz, dr Joanna Samul.

Dziękujemy tym pracownikom Uczelni, którzy w okresie od 1 stycznia 2015 r. do chwili obecnej zakończyli pracę w Politechnice Białostockiej i przeszli na zasłużoną emeryturę. Dziś jest symboliczny dzień pożegnania z Uczelnią, z którą związali Państwo życie zawodowe. Chcemy gorąco podziękować za Państwa pracę, która buduje dorobek Politechniki. Podkreślam jednak, że to dzień symboliczny, bowiem wielu z Państwa pozostaje w Uczelni i dalej wspiera dydaktykę i administrację” – mówił prof. Dzienis wręczając pamiątkowe statuetki. Byli to: Eugeniusz Abakanowicz, Irena Anchim, Ewa Bukiert, Alicja Drozdowska, Andrzej Dudarew, Wojciech Jarmoc, Stanisław Jarmołowicz, Halina Krychniak, Barbara Kubiak, Juozas Lakis, Marek Lebiedowski, Brunon Lejdy, Anna Linowska, Halina Ostapczuk, Grażyna Polańska, Zbigniew Prajs, Mykhaylo Savruk, Danuta Sosnowska, Lidia Stepaniuk, Danuta Tarka, Kazimierz Walaszek, Janina Wnorowska, Wojciech Wójcik.

Ogłoszono wyniki Konkursu na Najlepszego Studenta i Doktoranta Politechniki Białostockiej w roku akademickim 2014/2015. Laureaci odebrali dyplomy i nagrody pieniężne. Najlepsi studenci to: Agnieszka Abramowicz z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – kierunek gospodarka przestrzenna ze średnią ocen: 4,98; Kamil Borawski z Wydziału Elektrycznego – kierunek elektrotechnika ze średnią ocen: 4,92; Paweł Szeszko z Wydziału Informatyki – kierunek informatyka ze średnią ocen: 5,00; Piotr Sebastianiuk z Wydziału Mechanicznego – kierunek mechanika i budowa maszyn ze średnią ocen: 4,97, Paulina Szyrenos z Wydziału Zarządzania – kierunek zarządzanie ze średnią ocen: 4,81, Izabela Regina Kulikowska z Zamiejscowego Wydziału Leśnego – kierunek leśnictwo ze średnią ocen: 4,95. Najlepsi doktoranci to: Joanna Kazimierowicz dyscyplina naukowa inżynieria środowiska doktorantka WBiIŚ, Łukasz Budzyński dyscyplina naukowa elektrotechnika doktorant WE, Magdalena Łępicka dyscyplina naukowa budowa i eksploatacja maszyn i Ewa Och dyscyplina naukowa mechanika doktorantki WM.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia zostały wręczone dyplomy Złotego Absolwenta Politechniki Białostockiej.

Podczas Święta Szkoły podziękowano także studentom, którzy wyróżnili się w sposób specjalny: swoją pracą, niezwykłymi pomysłami, działalnością, która promowała Uczelnię. Certyfikaty Super Studenta Politechniki Białostockiej oraz wyjątkowe bluzy z napisem „super student” otrzymali: Maciej Szczerba – pomysłodawca i organizator ogólnopolskiego 48 godzinnego maratonu tworzenia gier komputerowych BialJam na Politechnice Białostockiej oraz działacze Międzywydziałowego Koła Naukowego Studentów Wydziału Architektury i Studentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej „Cave”. Zespół z SKN „Cave” opracował wirtualny spacer po poszczególnych wydziałach uczelni wykorzystujący technologię 3D, ocullusa i zaangażowanie uczestnika gry. Tytuł Super Studenta otrzymali: Bartosz Śliwecki, Ewelina Bugajewicz, Monika Migała, Karolina Wojtach, Maja Malinowska, Emilia Marcinowska, Aleksandra Bentkowska, Mateusz Bajko, Bartosz Matuszek, Paweł Gołębiewski, Mateusz Stępkowski. Dodatkowo wyróżniono osoby związane z realizacją projektu „Wirtualny spacer po PB”, opiekunów naukowych i merytorycznych projektu: dr. inż. arch. Adama Jakimowicza, dr. hab. inż. arch. Aleksandra Asanowicza oraz mgr inż. arch. Małgorzatę Budlewską i mgr. inż. arch. Damiana Zajko, absolwentów WA.

Podziękowania otrzymały także osoby, które pracowały przy realizacji projektu „Politechnika Białostocka – Białostocki Uniwersytet Dziecięcy”. Przed podium wystąpili pracownicy: dr Marzena Filipowicz-Chomko, dr Ewa Girejko, mgr inż. Mieczysław Kirejczyk, inż. Piotr Mingielewicz, dr hab. Wiesław Tadeusz Popławski, prof. nzw., dr hab. inż. Jarosław Sidun oraz mgr Marta Tomiczek – koordynatorka projektu, a także studenci oraz absolwenci PB: Piotr Górnik, mgr inż. Katarzyna Ignatiuk, Marta Jasiuk, inż. Jarosław Zbiejczuk. Rektor złożył im podziękowania i wręczył upominki.

Ceremonię zakończyło wręczenie Ewelinie Nazaruk, studentce Wydziału Zarządzania nagrody Santander Universidades dla najlepszego studenta z zakresu finansów.

Uroczystość Święta Szkoły uświetnił swoimi występami Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej.

 

Zapraszamy do obejrzenia retransmisji z uroczystości przygotowanej przez Platon TV.

 

Święto Szkoły w liczbach:

 • 1 złoty krzyż zasługi
 • 12 złotych medali za długoletnią służbę
 • 7 srebrnych medali za długoletnią służbę
 • 15 brązowych medali za długoletnią służbę
 • 38 medali Komisji Edukacji Narodowej
 • 35 odznak „Zasłużony Politechnice Białostockiej” w tym statuetka dla białostockiego Oddziału PZITB
 • profesorzy tytularni:  4
 • stopnie doktora habilitowanego: 11
 • stopnie doktora: 26
 • pracownicy emerytowani: 23
 • laureaci konkursu na najlepszego studenta i doktoranta: 6 studentów, 4 doktorantów
 • 4 tytuły Złotego Absolwenta Politechniki Białostockiej: prof. Kazimierz Pieńkowski, mgr inż. Wiktor Marek Siergiej , mgr inż. Andrzej Arefiew , mgr inż. Michał Grynczel
 • 11 osób wyróżnionych za pracę w PB BUD
 • 12 Super Studentów Politechniki Białostockiej.

Wydrukuj ten Post