Wspólne działania edukacyjne oraz służące popularyzacji nauki  prowadzić będą Politechnika Białostocka oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku. Szkoła ta ma prawie 70-letnią tradycję,  kształci obecnie około 700 uczniów.  Dzisiaj Rektor PB prof. Lech Dzienis oraz dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych mgr inż. Wiesław Joszczyk podpisali umowę o współpracy.
Współpraca obejmować będzie m.in. wykłady popularyzujące nauki ścisłe i techniczne wśród uczniów oraz  zajęcia laboratoryjne, w szczególności w laboratoriach oraz pracowniach Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Możliwość skorzystania z wykładów dotyczących architektury krajobrazu i biotechnologii będą mieli także nauczyciele szkoły. Uczniowie będą mogli brać udział w konkursach i wydarzeniach organizowanych na uczelni.  Studenci uzyskają możliwość odbywania praktyk przedmiotowo – metodycznych w szkole.
Podpisana dziś umowa dotyczy także wspólnych przedsięwzięć w zakresie doradztwa zawodowego, współpracy z pracodawcami oraz pozyskiwania środków europejskich.

Wydrukuj ten Post