Bezpieczeństwo techniczne – to główny obszar współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką a Urzędem Dozoru Technicznego. Współpracę naukową, badawczą i edukacyjną obejmuje umowa, którą podpisali dzisiaj, 30 września, prezes Urzędu Dozoru Technicznego Mieczysław Borowski oraz rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis. Uroczystość miała miejsce podczas oddania do użytku nowej siedziby UDT w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 99. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: prezes Borowski, wicemarszałek województwa podlaskiego Maciej Żywno oraz zastępca prezydenta Białegostoku Adam Poliński.

Mieczysław Borowski podkreślał, że Urząd Dozoru Technicznego to instytucja z ponad stuletnią tradycją. Dziś obsługuje 200 tysięcy przedsiębiorstw i nadzoruje 1 mln 200 tysięcy różnych urządzeń. Dariusz Kozłowski, dyrektor oddziału UDT w Białymstoku wskazywał na prowadzone przez Urząd działania na rzecz rozwoju świadomości o bezpiecznym użytkowaniu aparatury oraz zasad BHP. Urząd jest edukacyjną platformą współpracy eksperckiej w zakresie bezpieczeństwa i dozoru technicznego – dodawał dyrektor Kozłowski.

Problem bezpieczeństwa jest tak samo bliski Politechnice Białostockiej – mówił rektor PB prof. Lech Dzienis. Uczelnia stara się kształcić takich inżynierów, którzy będą bezpiecznie użytkować powierzony sprzęt. Łączy nas jeszcze jedno. Dzisiaj otwieramy nową siedzibę UDT w Białymstoku. Natomiast na Politechnice za tydzień oficjalnie oddamy do użytku, a wczoraj pokazaliśmy mediom, INNO-EKO-TECH – Innowacyjne Centrum Dydaktyczno-Badawcze Alternatywnych Źródeł Energii, Budownictwa Energooszczędnego i Ochrony Środowiska Politechniki Białostockiej. To inwestycja ważna, także jeśli chodzi o nasze wspólne działania – dodał prof. Dzienis.

Dziś możemy sformalizować to, co jest faktem od wielu lat – powiedział przed podpisaniem umowy o współpracy prezes Urzędu Dozoru Technicznego Mieczysław Borowski.

Umowa obejmuje praktyki i staże dla studentów, organizację konferencji, seminariów i szkoleń, udział pracowników UDT w procesie kształcenia studentów (w tym przedstawianie propozycji tematyki prac i obszarów badawczych, konsultacje eksperckie, recenzowanie prac). Strony zobowiązują się także do inicjowania wspólnych przedsięwzięć badawczych i popularyzujących bezpieczeństwo techniczne.

 

 

Wydrukuj ten Post