List intencyjny dotyczący współpracy przy budowaniu i testowaniu przez Służbę Celną tzw. elektronicznego nosa  podpisali dziś, podczas drugiego dnia obrad Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku, szef Służby Celnej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów nadinsp. Jacek Kapica oraz rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis. Politechnika  Białostocka przygotowuje się do opracowania prototypu takiego urządzenia.

Implementacja pomysłu ma służyć rozszerzeniu katalogu instrumentów, które posiada Służba Celna. Myślę tu o stosowanych m.in. urządzeniach rentgenowskich, fiberoskopach, endoskopach czy też gęstościomierzach. Dziś korzystamy ze 120 psów, z doświadczenia celników, ale chcemy tę pracę jeszcze wspomagać. Chcemy wprowadzać nowe technologie. Temu ma służyć współpraca z Politechniką Białostocką. Zaimplementujemy pomysł Politechniki, by szybciej rozpoznawać kto jest klientem a kto delikwentem, chcemy pełniej identyfikować potencjalne zagrożenia. Elektroniczny nos jest narzędziem uzupełniającym pracę celników. W ten sposób następuje synergia nauki z praktyką – powiedział nadinsp. Jacek Kapica po podpisaniu listu intencyjnego.

Rektor Politechniki Białostockiej w rozmowie z dziennikarzami opowiedział o zawiłościach technicznych danego rozwiązania: Aktualnie specjaliści z dwóch dziedzin: chemii i fotoniki starają się wyodrębnić szczególne związki chemiczne, które znajdują się w „bukiecie zapachowym” każdej paczki papierosów. Są to związki chemiczne o bardzo skomplikowanej budowie. Po ich wskazaniu specjaliści z zakresu fotoniki będą konstruowali miernik i w ten sposób określimy obecność, bądź też nie, szukanego produktu.

Podpisanie listu intencyjnego zakończyło kolejną sesję tematyczną Wschodniego Kongresu Gospodarczego: Pogranicze i ruch graniczny – aspekty gospodarcze i społeczne (miejsce: Sala Kameralna Opery i Filharmonii Podlaskiej).

Politechnika Białostocka jest w tym roku Partnerem Instytucjonalnym Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Podczas kongresu omawiane są problemy rozwoju gospodarki na wschodzie Europy, kwestie bezpieczeństwa, współpracy międzynarodowej i transgranicznej, znaczenia wielkich inwestycji infrastrukturalnych, zagadnienia związane z takimi dziedzinami jak energetyka, rynek rolno-spożywczy, usługi medyczne, handel, turystyka i hotelarstwo. Eksperci z Politechniki Białostockiej zostali zaproszeni do 3 sesji: Innowacyjność jako szansa rozwojowa, Energetyka prosumencka, Mniejsze miasta–przestrzeń, człowiek, gospodarka.

Podczas dwudniowego spotkania w Operze i Filharmonii Podlaskiej prezentują się także łaziki marsjańskie Hyperion 2 oraz #next skonstruowane przez studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. O ich możliwościach goście Kongresu rozmawiali z Maciejem Rećko, koordynatorem projektu #next i współtwórcą Hyperiona 2.

 

Wydrukuj ten Post