Dwa wydziały Politechniki Białostockiej objęły patronat nad klasami profilowanymi Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. To najważniejsze punkty umowy o współpracy, którą w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego podpisał Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis oraz p.o. dyrektora ACE Krystyna Osakowicz.

Wydział Informatyki PB będzie patronował klasie o profilu technik informatyk, a Wydział Zarządzania – klasie o profilu technik hotelarstwa. Dzięki temu uczniowie z wybranych klas Technikum nr 1 będą mogli uczestniczyć w zajęciach związanych z turystyką i rekreacją oraz informatyką na Politechnice. Koordynatorzy wyznaczeni przez PB i ACE opracują plan wspólnych działań oraz zasad uczestnictwa uczniów z augustowskiej szkoły w wykładach czy zajęciach laboratoryjnych na uczelni. Wykładowcy obu wydziałów będą także prowadzili zajęcia w Augustowie. Podopieczni ACE będą mogli startować w konkursach organizowanych przez Politechnikę i uczestniczyć w uczelnianych wydarzeniach skierowanych do uczniów. Obie strony będą pracować na rzecz rozwijania zainteresowań naukami technicznymi i ścisłymi. Dodatkowo studenci będą mogli odbywać w ACE praktyki przedmiotowo-metodyczne.

Augustowskie Centrum Edukacyjne jest największą placówką edukacyjną w powiecie augustowskim. Kształci się tam około 900 uczniów. W skład Centrum wchodzą dwie szkoły dla młodzieży, tj. Technikum nr 1 (czteroletnia szkoła   ponadgimnazjalna) i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (trzyletnia szkoła   ponadgimnazjalna). Ponadto w skład ACE  wchodzą także Centrum Kształcenia Ustawicznego   (w ramach którego działają szkoły dla dorosłych), Ośrodek Doskonalenia i   Dokształcania Zawodowego, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz  Powiatowy Ośrodek Informacji Naukowej i Zawodowej.

„Z podpisanej dziś umowy skorzystają wszyscy: i uczniowie, i nauczyciele. Poza tym zakres współpracy w przyszłości obejmie kolejne kierunki” – zapowiedział Bogdan Dyjuk – członek Zarządu Województwa Podlaskiego związany z ACE.
„Umowa ta oznacza możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych na uczelni i prowadzenia zajęć także przez naszych pracowników naukowo-dydaktycznych tu – w Augustowie. Wierzę, że to wzbogaci proces edukacyjny funkcjonujący tu na coraz wyższym poziomie” – mówił Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis. Zapowiedział, że augustowscy uczniowie będą mogli poznać możliwości kształcenia na największej uczelni technicznej w Polsce północno-wschodniej, będą mieli okazję także współpracować z najzdolniejszymi studentami odnoszącymi sukcesy w konkursach w Polsce i zagranicą.

Podczas inauguracji nowego roku szkolnego w ACE podpisana została także umowa o współpracy szkoły z Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. „Porozumienie daje uczniom możliwość odbywania praktyk w przedsiębiorstwach prowadzonych na obszarze SSSE, na początku w Suwałkach. Ale już trwają prace nad utworzeniem podstrefy w Augustowie” – mówił podczas uroczystości wiceprezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Zbigniew Góralczyk.

W uroczystości uczestniczyła także Katarzyna Sturgulewska – wicestarosta augustowski.

W trakcie inauguracji prof. Lech Dzienis wspólnie z Bogdanem Dyjukiem wręczył legitymację szkolną Krzysztofowi Snarskiemu – pierwszoklasiście, który zdobył najlepszy wynik podczas tegorocznej rekrutacji (klasa technik mechatronik). Uczniowie przygotowali inscenizację, która nawiązywała do rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na zakończenie goście obejrzeli pracownie zawodowe Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Wydrukuj ten Post