Porozumienie o współpracy Uczelni z Fundacją Przyszłości Obszarów Chronionych – Instytut Kronenberga – podpisał dzisiaj Rektor Politechniki Białostockiej – prof. Lech Dzienis oraz członkowie zarządu Fundacji: prezes Adam Walicki i wiceprezes Norbert Brzostowski. Umowa dotyczy rozwijania i popularyzacji idei ochrony i rozwoju środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnienie wsparcia dla rejonu Puszczy Białowieskiej i Białowieskiego Parku Narodowego.

Patronem Instytutu jest Walerian Kronenberg (1859-1934) wybitny planista i twórca założeń ogrodowych na przełomie XIX i XX wieku w Polsce. Zaplanował wiele parków pałacowych na terenie kraju, a także na Białorusi i Ukrainie. Stworzył m.in. Park Stary w Białymstoku (wokół Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki) oraz Park Pałacowy w Białowieży. Działania Instytutu koncentrują się na integracji różnorodnych środowisk: instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, lobbystów na rzecz realizacji projektów, które zabezpieczają dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, a jednocześnie służą rozsądnemu wykorzystaniu istniejących zasobów.

Pierwszym efektem podpisanej dziś umowy będzie wspólna – Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Białowieskiego Parku Narodowego oraz Instytutu Kronenberga – organizacja II Międzynawowej Konferencji Naukowej: „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, która odbędzie się w dnia 22-23 października 2015 w Białowieży. W planach jest także uruchomienie studiów podyplomowych o specjalności zbieżnej z tytułem jesiennej konferencji.

„Mamy wspólne cele” – mówi o współpracy z Instytutem Kronenberga Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego PB dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB  – „Do procesu kształcenia naszych studentów włączamy od pewnego czasu także tematy związane z turystyką przyrodniczą. Między innymi z tego powodu organizujemy drugą edycję międzynarodowej konferencji pt. „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych”, podczas której chcemy szukać praktycznych rozwiązań pozwalających jednocześnie i szeroko udostępnić, i odpowiednio chronić tak unikatowe miejsca, jak białowieska puszcza. Włączenie się Instytutu Kronenberga do tych działań pozwoli dotrzeć do tych instytucji i osób prywatnych, które zajmują się turystyką w praktyce (m.in. do urzędników, przedstawicieli regionalnych organizacji turystycznych, osób, które „żyją” z turystyki przyrodniczej). Warto podkreślać, że nasz region ma absolutnie wyjątkową przyrodniczą ofertę turystyczną i że w Puszczy Białowieskiej mamy mnóstwo osobliwości turystycznych. Czy słyszeli Państwo o białoporku brzozowym? To jadalny grzyb rosnący na pniu brzozy, który zawiera antybiotyk skuteczny w leczeniu np. boreliozy”.

 

Wydrukuj ten Post