Modernizacja szkół poprzez programy rozwojowe – pod takim hasłem odbywać się będzie na Politechnice Białostockiej środowa (24 czerwca) sesja w ramach Europejskiego Tygodnia Kompetencji. To inicjatywa Białostockiej Fundacji Kształcenia i partnerów: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Narodowego Forum Doradztwa Kariery oraz Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku. W spotkaniach, prezentacjach i konferencjach w dn. 22-26 czerwca udział biorą także partnerzy z Belgii, Hiszpanii, Francji, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Włoch czy Wielkiej Brytanii.

Podczas spotkania w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej (godz. 11:00-13:30) podpisane zostaną porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Białostocką, Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr oraz kilkunastoma szkołami ponadgimnazjalnymi województwa podlaskiego. Porozumienia dotyczyć będą wspólnej realizacji projektów podnoszących jakość kształcenia zawodowego. Celem porozumień jest połączenie możliwości szkół zawodowych, uczelni oraz przedsiębiorców, by dostosować ofertę edukacyjną szkół do potrzeb lokalnego rynku pracy. Kolejne zadanie to zwiększenie udziału przedstawicieli nauki i biznesu w praktycznej nauce zawodów kluczowych dla rozwoju regionu. Współpraca będzie realizowana szczególnie w obszarze zawodów związanych z budownictwem, mechaniką i informatyką. Obejmować będzie m.in. dni otwarte dla uczniów, staże zawodowe, doskonalenie kadr i opracowywanie specjalnych materiałów dydaktycznych dla szkół oraz szeroko pojętą promocję kształcenia zawodowego.

W projekt włączyły się trzy Wydziały Politechniki Białostockiej: Mechaniczny, Informatyki oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Podczas spotkania w CNK PB poszczególne wydziały przedstawią prowadzoną już współpracę ze szkołami. Elżbieta Romańczuk – dyrektor Departamentu EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego opowie o finansowaniu programu rozwoju szkół zawodowych w nowej unijnej perspektywie finansowej 2014-2020. O przyszłości edukacji zawodowej mówić będzie także Marta Juchnicka z BFKK, a Renata Matłowska z Narodowego Forum Doradztwa Kariery przedstawi portal integrujący edukację i rynek pracy.

Wydrukuj ten Post