Umowę o współpracy podpisał dzisiaj Rektor Politechniki Białostockiejprof. Lech Dzienis oraz Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży – Artur Witold Ciborowski. Umowa dotyczy popularyzacji nauki, podejmowania wspólnych działań edukacyjnych. Studenci m.in. będą mogli odbywać praktyki przedmiotowo-metodyczne w szkole, uczniowie zaś będą mogli korzystać z wykładów i zajęć laboratoryjnych na Uczelni. Obie instytucje będą mogły inicjować wspólne przedsięwzięcia i tworzyć konkretne projekty.

„Wielu naszych absolwentów trafia na studia na Politechnikę Białostocką, jedną z największych i najlepszych szkół wyższych w tej części Polski. Wielu zakłada rodzinne firmy budowalne. Chcielibyśmy by nasi uczniowie mogli uczestniczyć w zajęciach proponowanych przez Politechnikę” – mówił po podpisaniu umowy Dyrektor Ciborowski. Zaznaczył także, że oczekuje wsparcia dotyczącego pracy z najzdolniejszymi uczniami.

Rektor prof. Lech Dzienis wskazywał możliwość wsparcia zdolnych uczniów w ramach Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów. Powstało ono z inicjatywy Politechniki Białostockiej i zrzesza prężnie rozwijające się podlaskie firmy, które chcą pomagać utalentowanym młodym ludziom. „Chcemy jak najwcześniej odkrywać diamenty, które mamy nadzieję potem znajdą swoje miejsce na naszej uczelni” – mówił Lech Dzienis.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży Artur Witold Ciborowski planuje wspólnie z Politechniką Białostocką aplikować o środki z Unii Europejskiej. „Będzie łatwiej pozyskiwać dotacje, szczególnie że w tym okresie finansowania są specjalne środki na szkolnictwo zawodowe” – podkreślał Artur Witold Ciborowski.

ZSTiO nr 4 w Łomży kształci około 500 uczniów, głównie w takich dziedzinach jak budownictwo oraz hotelarstwo i gastronomia. Stąd we współpracę ze szkołą zaangażowały się dwa Wydziały Politechniki Białostockiej : Zarządzania oraz Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek 22 czerwca, w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 im. M. Skłodowskiej – Curie w Łomży.

 

Wydrukuj ten Post